Posted on

30 000 villatak byts varje år

Ska du byta ett villatak är du inte ensam om att stå inför det valet. Enligt uppgifter från branschorganisationer inom bygg och statistiska centralbyrån byts det ungefär 30 000 villatak varje år. Med tanke på det ska vi försöka komma fram till hur många som arbetar som takläggare.

Typiska villatak

Ett typiskt villatak är gjort av takpannor eller plåt, i vissa fall även sedum eller papp men vi antar här att det rör sig om de två första varianterna. Ett vanligt småhus är ofta någonstans runt 50 till 70 kvadratmeter per våning. Med lutning på taken antar vi att det rör sig om cirka 80 kvadratmeter takyta.

Att lägga tak

För att byta ett tak behövs framför allt yrkeskunniga takläggare. Utöver det krävs arbete för att riva det gamla taket, vårda och eventuellt byta ut underarbetet och sen material som ska läggas som nytt tak. Kostnaden för vår takläggare är den största kostnaden i projektet och den mindre delen är material.

100 timmars jobb

Att byta ett vanligt tak på ett småhus, antar vi, tar ungefär 100 arbetstimmar för en takläggare. Med en timkostnad på 500 kr inklusive moms har vi en arbetskostnad på 50 000 kr. Resterande 30 000 kr som ett tak bör kosta består av material och andra omkostnader.

Två takläggare

På en arbetsmånad kan alltså två takläggare byta ut tre villatak. Det låter vare sig högt eller lågt och är därmed en siffra vi enas om. Låt oss vidare anta att takbranschen är aktiv från april till oktober, dvs. sju månader utan paus.

Lite övertidsarbete

Under säsongen utgår vi från att alla takläggarna arbetar övertid så två personer i ett litet arbetslag kan byta fyra tak på en månad. De byter alltså ut cirka 30 tak under en säsong. Ett lag på två takarbetare skulle då omsätta 2,5 miljoner kronor inklusive moms på en säsong. En takfirma som omsätter 30 miljoner exklusive moms har ofta åtminstone 30 hantverkare anställda. Därmed har vi hittat ett bra närmevärde för villatak.

Hur många gör jobbet?

Eftersom två hantverkare kan lägga 30 tak på en säsong och branschen omsätter 30 000 tak per år har vi kommit fram till en siffra. Det skulle alltså vara 2 000 personer som är sysselsatta med att lägga tak.

Vad mer gör takfirmorna?

Förutom att lägga tak har man givetvis många fler arbetsområden. En takfirma behöver ha säljare anställda som träffar kunder, någon som åker runt och inspekterar tak, kalkylator som offererar på stora och komplicerade jobb. Utöver det behövs ledare för arbetslagen, personalansvarige, marknadsavdelningar och mycket annat.

Priserna varierar

Här har vi uppskattat hur stor branschen är som byter tak på villor och småhus. Givetvis varierar priser för tak beroende på:

 • Typ av tak som ska bytas
 • Vilket företag som lämnar offerten
 • Vart i landet jobbet ska göras
 • Om det är hög- eller lågsäsong
 • Hur virkespriserna ligger för tillfället
 • Och mycket annat

Att 2000 personer arbetar som takläggare är en grov uppskattning, antalet kan både vara fler och det kan vara färre. Oavsett vilket är det många som byter tak varje år.

 

 

 

Posted on

Ska en webbyrå vara nischad eller bred?

En av vår tids största böcker inom affärslitteratur heter ”From good to great” och handlar om vad som särskiljer de absolut mest framgångsrika företagen i världen. I den boken diskuteras många aspekter på affärsmodeller och ledarskap och hur de påverkar företagens lönsamhet över tid.

Webbyrå med fullservice eller nischad?

Här går vi igenom frågan om man ska vara en nischad aktör eller en bred så kallad fullservice byrå. Vi väljer att undersöka vad som är bäst för en webbyrå eftersom branschen både har många ben att stå på och en enorm kundbas som ger möjlighet att bli både stor och nischad.

Fullservice

Enligt boken är det svårt att vara en lönsam fullservicebyrå i längden och anledningarna är många. Dels kan det svara svårt att kommunicera att man som webbyrå är i stort sätt bäst på allt och därmed bör konkurrera ut de specialiserade aktörerna. En annan utmaning är att man inte förstår sina kunder tillräckligt bra eftersom man löser så många olika problem och arbetar i många olika branscher.

Fördelar med fullservice

De största argumenten som talar för en fullservice är att man som webbyrå har en bredare förståelse för kundens problem. Även om en kund ber om hjälp med design kanske det är något i backend som först måste förbättras för att underlätta i längden. Det kanske designspecialisten missar eftersom kunden hör av sig och vill ha hjälp med just webbdesign.

Specialiserad aktör

Enligt boken skulle vinnaren i längden vara den webbyrå som väljer att specialisera sig. Så länge man klarar av att stanna i sin nisch för en webbyrå stockholm och fortsätter att utvecklas inom den är man bättre än konkurrenterna som är för breda. Man har möjlighet att ta mer betalt och att ha full beläggning jämt eftersom det är lätt för kunderna att rekommendera en.

Lätt att bli rekommenderad

Den som ska byta e-handelsplattform i wordpress kan lätt tipsa någon med liknande problem till en webbyrå som är erkänt bra på just wordpress. Har kunden fått hjälp inom området och företaget tydligt kommunicerar det som sin nisch blir det nästan självklart att man ska bli rekommenderad till andra kunder.

Specialisten missar trenden

Den aktör som är väldigt bred kommer se de nya trenderna när de kommer men löper risken att inte våga hoppa på tåget. Den aktör som är extremt smal kanske inte ens ser trenden och kommer definitivt inte hoppa på något nytt, de kan redan sin affär och ska hålla sig till den.

När ens marknad dyker

Om din webbyrå är ganska bra på något som alla vill ha kommer ni kanske inte bli rikast för stunden men ni kommer ha uppdrag. Om din webbyrå är bäst i världen på något som ingen längre vill ha är ni garanterat på väg mot konkurs.

Vad är då bäst?

Boken behandlar många faktorer där specialisering bara är en men den säger att man ska hålla sig till sitt område och stå på sig även i tuffa tider. Samtidigt finns det många argument till varför en webbyrå bör hålla en viss bredd. Det enda som känns givet är att alla företag behöver finna sin egen väg till framgång.

Posted on

Fakturaköp eller checkkredit?

Ett företag som behöver få ett tillskott i kassan och kortsiktigt stärka sin likviditet har flera olika finansieringsmodeller att välja mellan. Beroende på företagets situation och behov kan ibland fakturaköp vara att föredra och ibland en checkkredit. Här är några exempel.

 

Nystartat företag

För tio år sen kunde man starta ett aktiebolag och beviljas en checkkredit på ett par hundra tusen kronor direkt. Ett nystartat företag idag får sällan den här typen av finansiering. Det beror dels på att aktiekapital var minst 100.000 kr förut och idag kan vara så lågt som 25.000 kr. En annan anledning är att bankerna stramat åt sin kreditgivning och inte ska ta några risker.

 

Sälja fakturor som nystartad

Har du nyligen startat ditt företag kan det vara svårt att få factoring beviljad, dvs. fakturabelåning där du själv står för kreditrisken. Anledningen är densamma som när man ska ta ett lån eller teckna en kredit. Fakturaköp där hela kreditrisken förs över till finansbolaget kan däremot vara en bra lösning.

 

Inte alla fakturor kan säljas

När du säljer fakturor är det din kunds kreditvärdighet som står i centrum. Om kunden har en låg kreditvärdighet kommer du inte kunna sälja fakturan och om kreditvärdigheten är gör blir priset för fakturaköpet lägre. Därmed kan fakturaköp vara ett alternativ för ett nystartat företag men inget man ska förlita sig på fullt ut.

 

Etablerat företag

Ett väletablerat företag med en god ekonomi kan i regel välja mellan att teckna en checkkredit eller att sälja fakturor, både med och utan regress. Många företag har båda finansieringsmetoderna som fakturaköp men använder dem till olika saker. Här bör man främst tänka på behovet och välja den lösning som passar bäst.

 

Kundfordringar som säkerhet

Med en stor stock kundfordringar kan man öka sin säkerhet för checkkrediten och därmed få ned kostnaden för den. Dessvärre råder ett visst motsatsförhållande mellan behovet av checkkredit och att ha stora utestående kundfordringar. Fakturor som ligger och väntar på att bli betalda tyder på att pengar är på väg in på kontot. Om fakturorna som är obetalda är kreditförluster kommer de samtidigt inte kunna bidra till säkerheten för krediten heller.

 

Fakturabelåning och kundfordringar

Har du en stor stock med kundfordringar kan den antingen användas som säkerhet för en checkkredit. Många banker räknar på 40% av beloppet som en möjlig säkerhet. Om du istället använder factoring och belånar samma stock med fordringar kan du i många fall belåna 60% och ibland mer än så.

 

Posted on Leave a comment

Vad menas med disclosed factoring?

Disclosed factoring kallas även för notified factoring vilket även är ett tydligare namn för vad det handlar om. I detta fall notifieras gäldenären (ges meddelande) att en faktura är såld till ett factoringbolag och att det därmed är detta företag man ska betala in skulden till.

Vid factoring kan man bland annat välja mellan disclosed factoring eller undisclosed factoring. I Sverige är det nästan uteslutande disclosed. Det finns däremot fördelar med bägge förfaranden.

Visas med tydlig information

Disclosed innebär att det på varje faktura framgår att fordringen överlåtits. Oftast används en generell text som därmed finns med på varje faktura. I denna text framgår vilket finansbolag det är som tagit över fordran samt att betalning för denna faktura enbart kan ske till detta finansbolag. Därmed är det även enbart detta företags inbetalningsuppgifter som framgår på fakturan. Det framgår även att om kunden har några invändningar på skulden så ska dessa åsikter framföras till finansbolaget. Kortfattat så har finansbolaget hela ansvaret för denna faktura.

Kan dubbelkolla

Genom att det är en överlåtelsetext skapas en trygghet för kunden. Det framgår vad betalningen gäller för och vem som står bakom fakturan. På detta sätt minimeras risken för bluffakturor eller dubbelbetalning. Som kund kan man därmed verifiera fakturan och kontrollera att fordran är korrekt.

Texten minskar även risken att kunden betalar in pengar till företagets konto vilket kanske skett tidigare innan man valde att använda sig av factoring.

Här bör man däremot vara extra noga med information till sina kunder. Har man fakturerat kunder tidigare är det mycket vanligt att de inte ens tittar på fakturan utan betalar till det PG/BG-nummer som är inlagt i deras system. Oavsett orsak till byte av nummer bör man alltså markera detta tydligt på fakturan och gärna även i mail när fakturan skickas ut.

Även discoled har sina fördelar

Fördelen att välja på undisclosed factoring är att man inte behöver nämna till gäldenären att skulden hanteras av ett externt finansbolag. Orsakerna att man inte vill visa upp detta kan vara flera men i jämförelse med undisclosed så har disclosed flera fördelar. Detta inte minst med tydlighet mot kunden hos https://xn--mlarenstockholm-hlb.nu/. Dessutom finns det vissa juridiska problem i Sverige att genomföra detta alternativ. Därmed inte sagt att det är omöjligt.

Skillnaden mellan disclosed och undisclosed är därmed om kunden informeras om att factoring sker eller inte. Det mest transparenta sättet är att vara öppen med detta via en tydlig överlåtelsetext.

Posted on Leave a comment

Gör en grupp på Facebook för er takläggare

Har man en firma som erbjuder takmålning och har en sida på Facebook med firman så är det nya tipset att även göra en grupp på Facebook. Det blir mer chans att engagera följare och intresserade av takmålning och föra en dialog med alla. Men hur ska man då hantera en grupp på Facebook för det är ju lite skillnad än att ha en faktiskt sida?

Vad ska man ha gruppen till?
Har man en grupp så kan det ju komma in alla möjliga människor i den gruppen av takläggare och det är bra för då når man ut till inte bara de som gillar just er sida inom takmålning av takläggare utan även de som är intresserade av takmålning och tak i allmänhet och då blir det att man når en bredare målgrupp.

Det första man ska göra är att välja ett bra namn, det behöver inte vara ett namn där folk förstår att det är ett företag inom takmålning som har gruppen. Det kan till och med vara en fördel att folk inte förstår det då de kan märka av att det är i marknadsföringssyfte och välja att inte gå med. I gruppen ska ni inte skriva om just er takmålning och låta som en reklampelare utan det ska vara intelligenta diskussioner som takläggare och trevliga samtal för att bilda en relation till kunderna.

Lär känns kundens behov bakom kulisserna
För att få sidan i ruljangs så behöver man vara engagerad för den kommer oftast inte komma igång av sig självt. Att börja göra inlägg som handlar om takmålning så att folk får en chans att lägga sig i och diskutera som takläggare i stockholm gör. Genom att se på diskussionerna som äger rum så kommer ni inom er takmålning få en mycket större förståelse för vad folk faktiskt vill ha. Genom att inte göra direkt reklam för er firma men ändå engagera gruppens medlemmar i takmålning så ser ni vad dom vill ha och kan sedan anpassa er marknadsföring om takmålning efter det.

Vad ska man göra för inlägg i gruppen?
Försök att hålla en positiv anda inom gruppen och inte göra inlägg som är stötande eller irriterande takläggare på något vis. Det ska vara oskyldiga inlägg där alla känner sig välkomna att delta nybörjare som proffs. Gör ett inlägg med frågor om takmålning. Till exempel så kan ett inlägg ha en fråga där du frågar om vad medlemmarna brukar göra eller vad dom rekommenderar inom takmålning. ”Vad brukar du använda för färg inom takmålning?” eller ”Vilket väder tycker du om att utföra en takmålning i?” och ha kanske bilder på dig när du står på ett tak och utför en takmålning i sol och i regn”. På det sättet så kommer det bli en positiv stämning och du kan själv sen skriva och svara folk i kommentarerna för att bilda en gemenskap och en relation till medlemmarna.

Posted on

Hjälp med städningen – Frågor du behöver ställa

Att köpa in olika sorters städhjälp blir populärare år från år samtidigt utbudet av nya städtjänster växer. Idag finns inte bara klassisk hemstädning och flyttstädning utan det är även exempelvis visningsstädning och liknande tjänster som växer. Om du ska köpa in regelbunden städhjälp så är det några frågor du bör ställa dig.

Är det viktigt med samma städpersonal varje gång?

En gång i veckan får du städhjälp av städföretaget. De kommer och plockar, städar, dammsuger m.m. Ena veckan är det en städare, andra veckan en annan. Spelar det någon roll för dig eller är det viktigt att du får städhjälp av samma person varje gång? För vissa kan det vara noga eftersom man då tydligt kan instruera och påverka städningen gång till gång.

Detta är något som städföretagen också har tagit till sig och vissa marknadsför just sin tjänst med att man som kund kan förvänta sig samma personal vecka efter vecka.

Vad får det kosta?

Prismässigt finns det skillnader och är det enbart priset som är avgörande så bör du lägga ner tid på att ta in offerter från så många städföretag som möjligt. Men är priset verkligen så avgörande? Spelar det någon roll om det kostar 95 kr per timme eller 115 kr? Eller väger kvalité på städhjälp, service och andra punkter tyngre? Sätt upp en budget och beräkna vad du har möjlighet att betala per månad. Hur många timmars städhjälp kan du få för det?

Vad behöver du hjälp med?

Många städföretag har städhjälp som primär tjänst. Men de erbjuder ofta även kringliggande tjänster som många kunder köper. När de ändå är på plats kanske de kan hänga och vika tvätten, diska eller på annat sätt underlätta vardagen. Var däremot noga med att kontrollera vilka tjänster som du kan få rutavdrag för och vilka tjänster som inte innebär rätt till avdraget.

Hur lång bindningstid är okej?

Anser du att det är okej med tre månaders bindningstid för hemstädning Stockholm? Eller vill du känna dig flexibel och kunna säga upp avtalet när som helst? Att ha bindningstid när allt löper på som man vill är inte något problem med hemstädning. Men att behöva betala i hela tre månader till när man helst av allt vill byta städbolag är inte lika trevligt.

Vilka städtider erbjuds?

När på dagen, och vilka dagar, vill du ha städhjälp? Det kanske är smidigt att få det på helgen när alla i hemmet åker iväg och städpersonalen kan jobba ostört. Önskas hjälpen enbart under vardagar mellan 8-16 brukar det inte vara några problem att få hjälp med hemstädning. Vill man däremot ha städhjälp sent på kvällen, på natten eller på helgen är det inte lika många städföretag som kan anlitas. Fundera på när du vill ha hjälpen och sök ett företag som kan erbjuda dessa tider.

Vilka avbokningsregler gäller?

Är du en planerande människa som har koll på det mesta? Eller främst spontan och gör snabba ändringar i livet? Är du spontan och snabbt vill kasta om i händelserna är det inte smidigt att ha avbokningsregler som innebär att du måste avboka 48 timmar innan städning för att inte tvingas betala fullt pris.

 

 

 

 

 

 

Posted on

Arga snickarens råd om taktvätt

De flesta vet nog vem arga snickaren är och vet att han är en riktigt professionell snickare som gör saker ordentligt och som dom ska vara. Nu har XL bygg gjort en intervju med honom för att se vad hans råd är om just taktvätt.

Anders Öfvergård som han heter menar att det inte alls är särskilt krångligt eller tar mycket tid att underhålla sitt tak med en taktvätt med några års mellanrum. Taket blir skyddat mot regn som gör att taket kan förstöras helt och huset behåller sitt värde om inte till och med höjer det med en taktvätt.

De första som Anders berättar om taktvätt är:

 • Använder man en bra algtvätt för algerna och mossan som finns på taket så fungerar det även som en impregnering av taket och det betyder alltså att regn och fukt inte kommer in i materialet efter en taktvätt.
 • När har en hel del träd runt huset kräver det att man genomför en taktvätt oftare då detta bidrar till att man har taket mer utsatt för material så som löv, grenar, mossa och fukt som lättare sliter på taket vilket kan ge upphov till fuktskador om det inte ses över.

Anders tycker till och med att man ska genomföra en årlig taktvätt då man kan upptäcka om det har skett en skada på taket mycket tidigt i processen och få ett riktigt hållbart tak som kan hålla under lång tid.

Förutom en årlig taktvätt i göteborg så tycker Anders att man ska se över då hösten kommer och löven börjar falla, då kommer det samlas mycket material i rännor och på tak. Då kan det vara bra att inte genomföra en hel taktvätt men ändå borsta bort det som ansamlats på taket för att se till att allt vatten som kommer vid regn kan hanteras av det system som taket har för regn. På så sätt så minskar man risken för fuktskador och ytterligare slitage på både tak, regnvattensystem och hus. Det kan räcka med att man använder en sop eller kanske till och med en lövblås om man har en för att ta bort det.

När du använder algmedlet i din taktvätt så titta noga på instruktionerna så att det blir rätt mängd och rätt användning för just din taktyp. Var inte rätt att fråga i din byggvarubutik om du inte vet hur man gör eller vad du ska titta efter. I och med att det finns en djungel inom dessa produkter så kan det vara bra att kolla lite recensioner på internet innan så man köper något med kvalité.

Posted on

Avtal, inför takläggare – innan taket byts

Vid större renoveringar bör du vara extra noga med offerter och avtal. Risken är annars stor att onödiga konflikter och missuppfattningar uppstår. I värsta fall blir takbytet betydligt dyrare än vad du från början förväntat dig. Glöm inte att…

 • Kontrollera arbetsmiljöplan

I det fall du köper in hjälp från en takläggare så kommer det vara du som räknas som byggherre. Med andra ord menas det att du har ansvaret över arbetsmiljön och säkerhet. Skulle en takläggare strunta i säkerhetsrutinerna kring arbete på hög höjd, och sedan skada sig, kan du bli bötfälld.

Det betyder att man som kund ska vara mycket noga med att be om företagets arbetsmiljöplan. Det ska vara en detaljerad plan där de garanterar att de jobbar utifrån den branschregler och lagar som finns. På detta sätt läggs ansvaret på företaget att verkligen leva upp till hög säkerhet.

 • Detaljerat avtal

Första steget bör alltid vara att be om offerter från mer än en takläggare Stocholm. Det handlar om att få en tydlig prisbild över vad arbetet bör kosta men även se hur olika avtal kan vara utformade. Läs igenom dessa avtal och fråga dig om du förstår allt som takläggare Stocholm. Om du inte gör det eller saknar viss information så våga ställa krav. Ett avtal ska vara tydligt, detaljerat och göra det enkelt för bägge parter att förstå vad som gäller.

 • Vad gäller för tider?

I avtalet bör det framgå när denna takläggare förväntas påbörja sitt arbete och hur lång tid detta sedan ska fortlöpa. Självklart kan det uppstå problem på vägen som förskjuter arbetet framåt men samtidigt bör det finnas någon tidsram att förhålla sig till. Om det förväntas ta en vecka och det fortfarande pågår efter fyra veckor kanske en viss ersättning bör utgå.

 • Garanti?

Teckna aldrig ett avtal med en takläggare om du inte får garanti av en takläggare Stocholm. Men granska även hur lång denna garanti är och ställ detta mot andra takläggare. Detta är ett exempel på fördelen med att ta in flera offerter. Skulle fem takläggare ha en garanti på 10 år och en på enbart 3 år bör du ju fråga dig varför ett enda företag erbjuder så mycket kortare garanti hos din takläggare Stocholm. Kolla gärna igenom vad garantin gäller. Skiljer det sig mellan de olika företagen?

Kortfattat så handlar det om att granska avtalen och förstå vad man skriver under. Det låter enkelt men är inte så enkelt för en lekman som inte är van att jämföra offerter och teckna avtal med hantverkare.

 

 

 

 

 

 

 

Posted on

Tips för att hitta rätt flyttfirma

Det finns många flyttfirmor där ute på marknaden att välja bland, hur hittar man rätt i djungeln av reklam och annonsering? Att fråga en flyttfirma själv som har lång erfarenhet inom området om tips och råd är kanske där man ska börja! Här har vi samlar tips från en flyttfirma där dom uttalar sig om saken.

Vad ska man tänka på?
Trots att det är en flyttfirma som vi frågar så rekommenderar dom att se över vilka priser den flyttfirma som du tänker anlita har. Speciellt om man är en liten familj som ska har ett litet hus, då kanske man inte ens behöver en flyttfirma. Med familjen så kommer man långt! Är det så att man inte har någon som kan hjälpa en och dessutom kanske har riktigt mycket saker att får med sig så är det skönt att anlita en flyttfirma som fixar allt. Vissa människor gör rätt i att anlita en flyttfirma ändå, dom kanske inte har mycket saker men otympliga och värdefulla.

Hur hittar man en flyttfirma som går att lita på?
Att se vad andra har skrivit om en flyttfirma är en väldigt god idé, att tala direkt med personer som använt sig av den flyttfirma du tänker anlita och fråga dom hur det gick. Det är många som har blivit lurade på sina saker och att dom stuckit med lasset eller pengarna.

Hur ska man göra bäst med betalningen?
Om det är så att du har fått ett fast pris av din flyttfirma så rekommenderar vi att betala med kort eller betala i förväg. Om din flyttfirma har kortbetalning i bilen som många har så är det att rekommendera, även faktura är bra. Var försiktig om det är så att din flyttfirma säger att dom bara tar kontanter.

Om man vill ha ett fast pris eller ett timpris av sin flyttfirma så kan man kolla runt lite och se vad en normal flytt brukar gå på. På så sätt vet man om man att sin flyttfirma inte tar överpriser och att man behöver betala mer än nödvändigt. Man kan be sin flyttfirma att komma hem och göra en bedömning för hur mycket det kan gå på och räkna ett fast pris på det men annars är det bäst att ta timpeng så slipper man betala mer än det kanske egentligen hade blivit.

Vad händer sen?
Att gå till sin flyttfirma och fråga om dom har flyttkartonger är bra, dom har oftast rejäla och hållbara kartonger och man ska gärna tänka att man behöver 1 flyttkartong per kvadratmeter. Att läsa på lite om hur man faktiskt packar kan spara en mycket plats och tid. Att använda ett speciellt flyttpapper till ömtåligt porslin till exempel istället för tidningspapper då det nästan alltid färgar av sig, det rekommenderar vi flyttfirmor göteborg som erixonflytt.se.

Om du inte vet hur du ska packa, om du av någon anledning inte har en fysiska möjligheten eller helt enkelt inte orkar så kan du fråga din flyttfirma om dom kan komma och hjälpa dig. Många erbjuder faktiskt den tjänsten. Ett tips är att inte packa ner lamporna! Om det skulle vara mörkt då man flyttar så blir det jobbigt.

 

Posted on

Konstant rekrytering hos flera webbyråer

Företag som söker personal brukar skapa samarbete med arbetsförmedlingen eller med ett rekryteringsföretag för att hitta rätt personal. Detta under tider då det krävs mer personal. Inom vissa branscher är däremot behovet så stort på personal att man löpande tar in ny personal. Vill du jobba på en webbyrå har du garanterat jobb – iallafall om du har rätt kompetens.

Om du har utbildat dig till IT-konsult och söker jobb på en webbyrå kommer du snart att märka att arbetsmarknaden minst sagt är god. Sök på ”jobba på webbyrå” på Google och en rad webbyråer kommer att listas som löpande behöver mer personal på sin webbyrå.

Istället för (eller som ett komplement) till annons hos arbetsförmedling är det vanligt att en webbyrå har ”annons” på sin egen hemsida. Det är vad som även visas vid ”googlingen” ovan. Flera företag har helt enkelt ett så stort behov av personal att man lägger upp en sida eller ett blogginlägg på hemsidan som nämner att de söker personal.

Vad är det som eftersöks?

I grund och botten är det kompetens. Men samtidigt lyfter inte en webbyrå upp samma saker som en annan gällande vad man kan förvänta sig som anställd och vad företaget är specialist på. En kan exempelvis vara expert på WordPress-lösningar med unika och tekniska funktioner hos en webbyrå, en annan på webbaserade molntjänster osv. Kompetensmässigt skiljer det sig alltså en del åt mellan de olika företagens inriktningar och därmed vilken kompetens som efterfrågas.

Det som går som en röd tråd i dessa ”jobbannonser” är att en webbyrå primärt behöver locka till sig utvecklare. Det är utvecklaren som behöver lockas till just detta jobb. Därmed beskrivs ofta arbetsplatsen som mycket flexibel, trevlig och att man jobbar långsiktigt. Det handlar alltså inte bara om att locka till sig nya anställda utan att göra vad man kan för att även behålla dem.

Spontanansökningar

Flera byråer rekommenderar intresserade att lämna in en spontanansökan till en webbyrå. Med andra ord en ansökan där man beskriver sig själv, sina intressen och erfarenheter inom branschen. Det behöver därmed inte nödvändigtvis vara en arbetsansökan i dess klassiska format eller en ansökan som lyfter upp varför man just vill jobba på denna webbyrå. En spontanansökan är spontan…

Självklart kan spontanansökan även skickas in till en webbyrå som inte har någon annons ute. Många söker regelbundet mer personal utan att man för den skull har någon speciell hemsida kring detta eller ens lagt ut en annons hos arbetsförmedlingen.

 

Posted on

Hur ni kan få ner kostnaden för klottersanering Göteborg

Något som många fastighetsägare har tröttnat på är kostnaden för klottersanering Göteborg. Det känns som en onödig utgift och man blir arg på dem som ger sig på fasaden med spray om och om igen. Vad är det egentligen som driver dessa vandaler och finns det något sätt att stoppa dem? Graffiti har en slogan som går något i stil med ”graffiti kan inte stoppas” – så att försöka få stopp på graffitin genom att hindra utövare kan komma att bli svårt, i den här artikeln kommer vi att lägga fram ett annat förslag till lösning.

Om man inte kan stoppa dem, joina dem

Graffiti är en stor fiende och en fiende som byter form hela tiden, det är inte en fastställd grupp individer som arbetar tillsammans som ett lag. Det är en kultur, en stor grupp individer som arbetar oberoende av varandra och att försöka stoppa dem är en nästintill omöjlig uppgift. Så om det inte går att stoppa klottrarna får man gå en annan väg. Det är att gå med dem istället.

En väggmålning kostar inte mer än en klottersanering Göteborg

Ett knep som många fastighetsägare har testat med oväntat goda resultat är att istället för att ta bort klottret, beställa en väggmålning från en duktig graffitimålare. Det är så att andra graffitimålare då låter väggen vara. En snygg graffitimålning är det ingen som vill klottra på, särskilt inte om den är målad av en känd utövare. Men en ny-sanerad vägg vill alla klottra på. Så om man kan tänka sig att släppa ”kriget” mot klotter och istället acceptera och stötta konstformen så kan man slippa betala för klottersanering i Göteborg någonsin igen. Det blir mycket billigare och då har du även chansen att välja motiv helt själv – det kan vara något som är förknippat med verksamheten eller om det inte är en verksamhet målningen skall vara på så kan det vara något som bara passar in väl i området och som gör att man får en känsla av kultur. Det har börjat komma upp stora väggmålningar i Göteborg och trenden ser ut att vara på uppgång – så istället för att använda dina resurser på giftig och dyr klottersanering Göteborg, var med i vågen av kulturellt införstådda fastighetsägare och beställ en snygg väggmålning!