Att renovera tar tid och kräver en hel del arbete från din sida som uppdragsgivare. Även om du anlitar hantverkare för att utföra det praktiska är det många viktiga beslut som du måste ta. När alla viktiga beslut är tagna är jobbet inte heller slut där. Du behöver närvara under renoveringsprocessen för att säkerställa att allt fortlöper enligt planen och ta beslut om något går snett eller planerna ändras under tiden. 

Skriv checklistor för allt som ska göras 

Innan renoveringen drar igång kan du skriva checklistor för att hålla koll på allt det sista som behöver göras. Att hålla allt i huvudet kan vara förvirrande och omtumlande. Genom att skriva ner alla beslut du tar är det lättare att hålla en överblick över projektet och inte glömma några viktiga detaljer. Desto mer du förbereder och desto bättre du förbereder inför renoveringen med https://snickarenistockholm.se/ – desto bättre förutsättningar har du för ett lyckat renoveringsprojekt. 

Fixa kontaktuppgifter 

Innan renoveringen drar igång kan det vara bra att ge din byggare kontaktuppgifterna till föreningen och fastighetsskötaren av fastigheten, förutsatt att du bor i lägenhet. Det är ingen katastrof om du missar det men det är lika bra att ha på plats från början. Om några frågor dyker upp från byggarens håll gällande fastigheten. Om renoveringen innefattar att behöva stänga av vattnet eller annat som kan påverka andra boende i huset behöver det göras i samråd med fastighetsskötaren. 

Arbeta med byggaren 

Desto mer delaktig du är i renoveringsprocessen, desto större chans är det att renoveringen blir som du tänkt dig och att du får ett önskvärt resultat. Självklart är det byggaren du anlitat som ska utföra renoveringen men du som byggherre bör vara kontaktbar och delaktig i så stor mån som du kan. Då kan du säkerställa att renoveringen utförs enligt dina önskemål och kontrollera att projektet håller den uppsatta tidsplanen. Om du inte håller ett öga på renoveringen finns det en risk att missförstånd uppstår och att din byggare gör något som du kanske misstycker. Ingen gillar att kasta bort pengar men det är risken om du inte håller ett öga på hur din renovering går. 

Besikta arbetet för att säkerställa kvalitén 

Som en extra säkerhetsåtgärd efter slutförd renovering kan det vara bra att utföra en besiktning av arbetet. Det är särskilt viktigt om renoveringen är omfattande och kostsam. Då kan det vara värt att investera i en besiktning av arbetet som kan säkerställa att arbetet är utfört korrekt. Besiktningsmannen avgör om renoveringen genomförts enligt avtalet och att normer och regler efterföljts korrekt.