Går de att flytta som amatörer?

Som nämnt lite högre upp var timmerhus normalt byggda med åtanke att de kanske skulle behöva flyttas. Att faktiskt utföra själva flyttprocessen är inte enkelt, och det kommer ta kraft, men det är fullt möjligt.

Hur bör man göra en fasadtvätt?

Att göra en fasadtvätt på ett timmerhus är inte några större skillnader från att göra det på vilket trähus som helst för vissa snickare. Se gärna till att du använder naturliga medel. Det är möjligt, kanske i högre utsträckning än man tror, att undvika klor och andra medel som annars kan skada naturen vid en fasadtvätt.

Går det att sätta in ett fönster?

Många som har ett gammalt timmerhus på tomten har säkerligen noterat att det kan vara ganska mörkt därinne. Vill man inreda huset är ljuset naturligtvis en viktig sak att hänsyn till. Ska man sätta in ett fönster bort man först titta på om huset är väldigt gammalt och värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det är inte alla gånger det är lämpligt att faktiskt bygga om dem. Visst är det roligt när äldre byggnader får sig ett uppsving, men att ändra ett många hundra år gammalt timmerhus är kanske inte försvarbart.

Byggnadens ålder kan man ta reda på med hjälp av länsmuseet och genom att titta på gamla kartor på Lantmäteriets hemsida. Vidare kan hjälp från en byggnadsantikvarie behövas.