Fasaden är huset, brukar man säga. Är fasaden fin kommer huset att se fräscht ut betraktat utifrån. Om fasaden istället är sliten, kommer hela huset att upplevas som att det är slitet, oaktat hur fint det är på insidan. Att ha en god fasad är helt enkelt a och o om man vill ha ett hus som imponerar. Skälet behöver givetvis nödvändigtvis inte vara att imponera på grannskapet – att komma hem till en fräsch bostad är kanske skälet till att man vill ta tag i fasaden. Men vad ska man egentligen göra?

Fasadtvätt

De flesta fasader behöver mer eller mindre underhåll för att se bra ut. Ibland är det dock inte en ommålning eller liknande som behövs – utan det kan ofta räcka gott och väl med en fasadtvätt. En fasadtvätt kan numera göras enkelt på miljövänligt vis. Försök att undvika produkter som är skäliga för naturen och omgivningen runtomkring huset. Det går, kanske bättre än man tror, att enbart hålla sig med naturliga medel. Om du behöver lite starkare medel för din fasadtvätt är det bra att kika efter miljömärkta produkter.

Ta kulturlandskapet i åtanke

Om du ska välja en ny fasad, eller om du funderar på att byta ut den nuvarande, är det i hög grad en estetisk fråga. Ett hus i tegel och ett hus i trä ger vitt skilda intryck hos betraktaren. Vidare kan man se på hur omgivningen ser ut runtomkring. Kanske är det olämpligt att ha en tegelfasad mitt i en by med timmerhus i Dalarna, till exempel. I slutändan kräver ett fasadbyte alltid bygglov, och det är därmed upp till byggnadsnämnden i kommunen att besluta huruvida ett fasadbyte får ske, eller inte.

I Sverige överlag är trä ett material som brukar fungera bra. Här har länge funnits en starkt förankrad tradition att bygga just i trä, inte sällan med stående paneler, men också ibland med en kombination av liggande och stående paneler. Trä är dock ett material som förändras över tid och som kräver sin beskärda del av vård (och även en fasadtvätt lite då och då).

Fasader i sten förekommer också, om än i lägre utsträckning än trä. En plats som är känd för sina många hus med stenfasader är Gotland. Troligen byggde man så pass mycket i sten för att efterlikna kyrkorna, som också var byggda i just sten. Något som kan ha spelat in är att tillgången på virke var lägre på Gotland än i andra delar av landet.