Som husägare är det mycket att sköta och hålla koll på. Husets skick är viktigt och bör ses efter för att hållas fint och fräscht. Fuktskador är dock ett vanligt förekommande problem som både husägare och lägenhetsägare råkar ut för. Därför bör en hög prioritet på att göra listan för husrelaterade sysslor vara att förebygga att fuktskador uppstår. Om du bor i ett nybygge behöver du säkerligen inte oroa dig alltför mycket, eftersom rör och ledningar troligtvis är sprillans nya och fräscha. För lite äldre bostäder är det dock oerhört viktigt att hålla koll på alla riskzooner för att förebygga att en fuktskada uppstår. Genom att identifiera en fuktskada snabbt kan du förebygga att den orsakar värre skada. Särskilt utsatta områden för fuktskador är badrum, krypgrund och källare. 

Badrum 

Badrum är ett oerhört utsatt rum för fuktskador. Badrummet används dagligen för att spola i handfatet, gå på toaletten och duscha samt eventuellt bada. Detta innebär att rummet utsätts för oerhört mycket fukt dagligen. Badrum är därför extra skyddade, så som våtrum ska vara, för att tåla fukten. Tyvärr räcker skyddet inte alltid till då många råkar ut för en fuktskada i sitt badrum ändå. Anledningen till att en fuktskada uppstår i badrummet kan många gånger handla om en otillräcklig fuktspärr. Om väggarna eller golvet är i plast och ett hål bildas, är en fuktskada inte långt borta. Därför är det oerhört viktigt att alla ytor är intakta. Andra vanliga problemområden i badrum är ventilation, golvbrunn samt bristande rör och ledningar. 

Krypgrund 

Krypgrunden är ett utsatt område för fuktskador eftersom fukt kommer in underifrån. Krypgrunden är det utrymme som finns mellan marken och bjälklagen och är en plats för fukt och mögel frodas. Mögel och röta bildas snabbt och åtgärderna kan bli kostsamma och svårhanterliga. Därför är krypgrunden ett riktigt problemområde för många husägare. Det är därför oerhört viktigt att du ser efter din krypgrund regelbundet, alternativt anlitar professionell hjälp för att fuktbesikta ditt hus. Då kan du snabbt upptäcka en fuktskada om den uppstått och kan hantera problemet innan möglet och rötan sprider sig. 

Källare 

Källare är som de flesta vet ofta fuktiga och småkyliga miljöer. Äldre hus löper extra hög risk för att råka ut för fuktskada i källaren då gamla villor byggdes på annat sätt än de villor som byggs idag. Gamla villor byggdes utan fiberduk och dagvattendränering, vilket innebär att de är extra utsatta för att fukt tar sig in. Källaren är också under marken, vilket av helt logiska skäl tenderar att vara mer fuktigt. Att hålla extra uppsikt över sin källare kan därför vara smart för att snabbt upptäcka eventuella fuktskador. Du kan bland annat se till att dina källarväggar hålls varma som en förebyggande åtgärd för att hålla borta fukt. På så sätt torkar vattnet upp innan det når huset och kan göra någon allvarlig skada. 

Categories: Snickare

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *