Ett företag som behöver få ett tillskott i kassan och kortsiktigt stärka sin likviditet har flera olika finansieringsmodeller att välja mellan. Beroende på företagets situation och behov kan ibland fakturaköp vara att föredra och ibland en checkkredit. Här är några exempel.

Nystartat företag

För tio år sen kunde man starta ett aktiebolag och beviljas en checkkredit på ett par hundra tusen kronor direkt. Ett nystartat företag idag får sällan den här typen av finansiering. Det beror dels på att aktiekapital var minst 100.000 kr förut och idag kan vara så lågt som 25.000 kr. En annan anledning är att bankerna stramat åt sin kreditgivning och inte ska ta några risker.

Sälja fakturor som nystartad

Har du nyligen startat ditt företag kan det vara svårt att få factoring beviljad, dvs. fakturabelåning där du själv står för kreditrisken. Anledningen är densamma som när man ska ta ett lån eller teckna en kredit. Fakturaköp där hela kreditrisken förs över till finansbolaget kan däremot vara en bra lösning.

Inte alla fakturor kan säljas

När du säljer fakturor är det din kunds kreditvärdighet som står i centrum. Om kunden har en låg kreditvärdighet kommer du inte kunna sälja fakturan och om kreditvärdigheten är gör blir priset för fakturaköpet lägre. Därmed kan fakturaköp vara ett alternativ för ett nystartat företag men inget man ska förlita sig på fullt ut.

Etablerat företag

Ett väletablerat företag med en god ekonomi kan i regel välja mellan att teckna en checkkredit eller att sälja fakturor, både med och utan regress. Många företag har båda finansieringsmetoderna som fakturaköp men använder dem till olika saker. Här bör man främst tänka på behovet och välja den lösning som passar bäst.

Kundfordringar som säkerhet

Med en stor stock kundfordringar kan man öka sin säkerhet för checkkrediten och därmed få ned kostnaden för den. Dessvärre råder ett visst motsatsförhållande mellan behovet av checkkredit och att ha stora utestående kundfordringar. Fakturor som ligger och väntar på att bli betalda tyder på att pengar är på väg in på kontot. Om fakturorna som är obetalda är kreditförluster kommer de samtidigt inte kunna bidra till säkerheten för krediten heller.

Fakturabelåning och kundfordringar

Har du en stor stock med kundfordringar kan den antingen användas som säkerhet för en checkkredit. Många banker räknar på 40% av beloppet som en möjlig säkerhet. Om du istället använder factoring och belånar samma stock med fordringar kan du i många fall belåna 60% och ibland mer än så.

Categories: Snickare