Ska du byta ett villatak är du inte ensam om att stå inför det valet. Enligt uppgifter från branschorganisationer inom bygg och statistiska centralbyrån byts det ungefär 30 000 villatak varje år. Med tanke på det ska vi försöka komma fram till hur många som arbetar som takläggare.

Typiska villatak

Ett typiskt villatak är gjort av takpannor eller plåt, i vissa fall även sedum eller papp men vi antar här att det rör sig om de två första varianterna. Ett vanligt småhus är ofta någonstans runt 50 till 70 kvadratmeter per våning. Med lutning på taken antar vi att det rör sig om cirka 80 kvadratmeter takyta.

Att lägga tak

För att byta ett tak behövs framför allt yrkeskunniga takläggare. Utöver det krävs arbete för att riva det gamla taket, vårda och eventuellt byta ut underarbetet och sen material som ska läggas som nytt tak. Kostnaden för vår takläggare är den största kostnaden i projektet och den mindre delen är material.

100 timmars jobb

Att byta ett vanligt tak på ett småhus, antar vi, tar ungefär 100 arbetstimmar för en takläggare. Med en timkostnad på 500 kr inklusive moms har vi en arbetskostnad på 50 000 kr. Resterande 30 000 kr som ett tak bör kosta består av material och andra omkostnader.

Två takläggare

På en arbetsmånad kan alltså två takläggare byta ut tre villatak. Det låter vare sig högt eller lågt och är därmed en siffra vi enas om. Låt oss vidare anta att takbranschen är aktiv från april till oktober, dvs. sju månader utan paus.

Lite övertidsarbete

Under säsongen utgår vi från att alla takläggarna arbetar övertid så två personer i ett litet arbetslag kan byta fyra tak på en månad. De byter alltså ut cirka 30 tak under en säsong. Ett lag på två takarbetare skulle då omsätta 2,5 miljoner kronor inklusive moms på en säsong. En takfirma som omsätter 30 miljoner exklusive moms har ofta åtminstone 30 hantverkare anställda. Därmed har vi hittat ett bra närmevärde för villatak.

Hur många gör jobbet?

Eftersom två hantverkare kan lägga 30 tak på en säsong och branschen omsätter 30 000 tak per år har vi kommit fram till en siffra. Det skulle alltså vara 2 000 personer som är sysselsatta med att lägga tak.

Vad mer gör takfirmorna?

Förutom att lägga tak har man givetvis många fler arbetsområden. En takfirma behöver ha säljare anställda som träffar kunder, någon som åker runt och inspekterar tak, kalkylator som offererar på stora och komplicerade jobb. Utöver det behövs ledare för arbetslagen, personalansvarige, marknadsavdelningar och mycket annat.

Priserna varierar

Här har vi uppskattat hur stor branschen är som byter tak på villor och småhus. Givetvis varierar priser för tak beroende på:

  • Typ av tak som ska bytas
  • Vilket företag som lämnar offerten
  • Vart i landet jobbet ska göras
  • Om det är hög- eller lågsäsong
  • Hur virkespriserna ligger för tillfället
  • Och mycket annat

Att 2000 personer arbetar som takläggare är en grov uppskattning, antalet kan både vara fler och det kan vara färre. Oavsett vilket är det många som byter tak varje år.